what's new?!?

flashes flashing!

Free Bitcoin

Sunday, July 15, 2012

heartaches forward heartaches

Heartaches after heartaches.
Like so much of a heartache.
 Oh! heartaches forward heartaches... 
 I wish I was heartless.

No comments:

MILLIONAIRES' SECRET

May mga nakakausap ka bang nagsasabi ng... "Ayaw nilang yumaman!". Ang mindset nila, 'pag mayaman daw gahaman, swapang,...